V rámci Open Access probíhá řada aktivit formou přístupu na infrastrukturu nebo přístupu k datům. V dubnu 2023 proběhla exkurze technologické společnosti Envitech a Aerosolol in-situ course určený vědeckým pracovníkům. V květnu probíhalo vertikální měření černého uhlíku za využití dronů. Od zahájení projektu již bylo kladně vyhodnoceno 9 žádostí o přístup a další hodnocení probíhají.