ACTRIS Česká republika

VVI ACTRIS-CZ se zaměřuje na problematiku regionální úrovně kvality ovzduší ČR a v širší perspektivě i ve střední Evropě. Tvoří ji Národní Atmosférická Observatoř Košetice, Observatoř Milešovka, stanice Suchdol a Lom.  

Pro uživatele nabízíme otevřený přístup k datům a infrastruktuře (možnost vlastního měření, využití měřicího prostoru, souměření, exkurze a vzdělávací semináře).

Čím se ACTRIS zabývá?

Velká výzkumná infrastruktura (VVI) ACTRIS-CZ je unikátní platforma specializovaná na dlouhodobý monitoring a výzkum kvality ovzduší na pozaďové úrovni v různých typech prostředí. Soustředí se na  zdravotní, klimatické i environmentální dopady změn ve složení atmosféry. Odborné výstupy zahrnují výsledky z oboru atmosférických věd zaměřující se na výzkum atmosférických aerosolů, interakci aerosolů s oblaky a studování reaktivních plynů.

Základní informace

Celý název Velké výzkumné infrastruktury (VVI): ACTRIS – účast České republiky

Akronym VVI: ACTRIS-CZ

Kód VVI: LM2023030

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Příjemce a koordinátor projektu: Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)

Další účastníci VVI:

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. (ÚVGZ)

Masarykova univerzita (MU)

Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i. (ÚCHP)

Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i. (ÚFA)

Hlavní řešitel VVI: 

RNDr. Adéla Holubová Šmejkalová, Ph.D.


VVI ACTRIS-CZ je zahrnuta do národní cestovní mapy velkých výzkumných infrastruktur od roku 2015.

VVI ACTRIS-CZ tvoří český národní uzel evropské VI ACTRIS (www.actris.eu), která je od roku 2016 součástí cestovní mapy Strategického fóra evropských výzkumných infrastruktur ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures).