Český hydrometeorologický ústav

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) je příjemcem podpory a koordinátorem projektu ACTRIS-CZ. Je vlastníkem a provozovatelem Observatoře Košetice.

Ústav chemických procesů

Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i. je jedním ze šesti chemických ústavů Akademie věd České republiky a slouží jako centrum základního a navazujícího aplikovaného výzkumu v chemickém inženýrství, organické syntéze a katalýze a technologiích na ochranu životního prostředí.

Ústav výzkumu globální změny (CzechGlobe)

Ústav výzkumu globální změny AV ČR (ÚVGZ ), je veřejnou výzkumnou institucí sídlící v Brně. Je evropským centrem excelence zkoumajícím pomocí nejmodernějších postupů a přístrojového vybavení probíhající globální změnu a její dopad na atmosféru, biosféru a lidskou společnost.

Ústav fyziky atmosféry (ÚFA)

Ústav fyziky atmosféry Akademie věd ČR se věnuje výzkumným aktivitám, které v současnosti pokrývají celou atmosféru Země – od přízemní vrstvy až po meziplanetární prostor.

Masarykova univerzita - RECETOX

Centrum RECETOX je samostatným ústavem Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Zabývá se výzkumem a výukou v oblasti managementu environmentálních a zdravotních rizik souvisejících s chemickými látkami kolem nás.