VVI ACTRIS-CZ poskytuje možnost „Otevřeného přístupu/Open Access“.  „Otevřený přístup/Open Access“ slouží uživatelům infrastruktury, kteří mohou podáním žádosti využít fyzického, virtuálního přístupu či vzdáleného přístupu.

Fyzický přístup je takový typ přístupu, kdy uživatel přímo navštíví infrastrukturu a realizuje zde svůj projekt schválený odbornou radou ACTRIS-CZ. Projekt může mít charakter školení expertní skupinou či provedení vlastního měření. Tento typ přístupu se vztahuje výlučně na lokalitu Národní Atmosférické Observatoře Košetice.

Virtuální přístup je typ přístupu, kdy lze požádat o data vytvořená VVI ACTRIS-CZ. Tato data  se týkají výlučně lokalit měření spojených s VVI ACTRIS-CZ.
 
Vzdálený přístup je žádost o zajištění měření vlastním přístrojem, tedy žádost o umístění přístroje na infrastrukturu ACTRIS-CZ a/nebo poskytnutí prostorů k měření (doprava přístrojů, náklady na instalaci a potřebného příslušenství a případný spotřební materiál je hrazena uživatelem).
 
Na přístupy se vztahují Licenční podmínky. Podáním žádosti o fyzický přístup dáváte souhlas s dodržováním BOZP, Ubytovacím řádem a podmínkami GDPR.
 
Uživatelé výzkumné infrastruktury ACTRIS-CZ musí ve svých výzkumných zprávách a vědeckých publikacích uvést poděkování dle následujícího vzoru:
„Výzkum vedoucí k prezentovaným výsledkům obdržel podporu z projektu Velké výzkumné infrastruktury ACTRIS – účast České republiky (ACTRIS-CZ – LM2023030) – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.“
 
Vyplněnou žádost odešlete na e-mail info@actris.cz. Žádost bude dále podstoupena odborné radě ACTRIS-CZ k posouzení. Obvyklá lhůta na zhodnocení žádosti odbornou radou ACTRIS-CZ  je 2–4 týdny.