Reportáž k výzkumu vlivu znečištění ovzduší na lidské zdraví

ACTRIS CZ přispívá k získávání cenných dat v rámci výzkumu vlivu znečištění ovzduší na plicní epitel. Fotografie mapují přípravu plicního epitelu na exponování venkovním vzduchem a syntetickým vzduchem, které v…

Pokračovat ve čteníReportáž k výzkumu vlivu znečištění ovzduší na lidské zdraví