CO JE ACTRIS?

 • Unikátní platforma specializovaná na dlouhodobý monitoring a výzkum kvality ovzduší na pozaďové úrovni v různých typech prostředí. Soustředí se na zdravotní, klimatické i environmentální dopady změn ve složení atmosféry.
 • Odborné výstupy zahrnují výsledky z oboru atmosférických věd zaměřující se na výzkum atmosférických aerosolů, interakci aerosolů s oblaky a studování reaktivních plynů.
 • VVI ACTRIS-CZ tvoří Národní atmosférická observatoř Košetice (NAOK), stanice Suchdol, Lom a observatoř Milešovka.

CÍLE ACTRIS-CZ

 • Dlouhodobý monitoring a výzkum kvality ovzduší na pozaďové úrovni v různých typech prostředí.
 • Výzkum atmosférických aerosolů, interakci aerosolů s oblaky a studování reaktivních plynů.
 • Modernizace a rozšíření infrastruktury ACTRIS CZ a zvýšení jejího vědeckého potenciálu.
 • Využívání standardizovaných procedur měření vyvinutých v rámci evropské VI ACTRIS ESFRI včetně pravidelných kalibrací v Evropském kalibračním centru ECAC.
 • Nabídka a realizace otevřeného přístupu (Open Access) na infrastrukturu ACTRIS-CZ (včetně poskytování vybavení vyspělou přístrojovou technikou pro širokou odbornou veřejnost).

Ojedinělá měření a exkluzivita výzkumu

 • Exkluzivita VVI ACTRIS-CZ spočívá v souboru měřených parametrů, kdy vybraná měření jsou ojedinělá nejen v rámci ČR, ale i regionu Střední Evropy.
 • Automatická měření fyzikálních a chemických vlastností atmosférických aerosolů.
  • Rozdělení velikosti ultrajemných, jemných i hrubých částic.
  • Absorpce světla aerosolovými částicemi.
  • Rozptyl světla na aerosolových částicích.
  • Koncentrace organického a elementárního uhlíku.
  • On-line měření chemického složení pomocí aerosolového hmotnostního spektrometru.
  • Monitorování koncentrace zárodků oblačných kapek a celkových početních koncentrací částic.
  • Měření koncentrací kladně nabitých, záporně nabitých i neutrálních vzdušných klastrů.
  • Měření rozdělení velikosti oblačných kapek a dalších.
 • Měření koncentrací volatilních organických látek, bazických kationtů v ovzduší a kontinuální měření meteorologických PI-3 parametrů ve vertikálním profilu na 250 m vysokém stožáru.