Lenka Suchánková v rámci Ph.D. stáže na Multilaboratorní platformě ATOLL (ATmospheric Observations in Lille)  pozoruje schopnosti aerosolů vázat vzdušnou vlhkost a tím měnit jejich tvar, velikost, chemické složení a i optické vlastnosti, které souvisí se změnou radiačního efektu aerosolů. Tato schopnost se nazývá hygroskopicita aerosolů. Dále se věnuje charakterizaci dlouhodobých časových variací optických vlastností aerosolů a jejich korelaci s dalšími vlastnostmi aerosolů. Pozorovaní dlouhodobých trendů nám pomáhá sledovat efektivitu opatření v oblasti čistoty ovzduší a také dlouhodobou změnu vlivu aerosolů na klima.