Ukázka vzorkování jemných atmosférických aerosolů (PM1) vysokoobjemovým vzorkovačem. Tyto filtry budou analyzovány v Japonsku na Nagoya University s cílem zjistit složení organických aerosolů v Košeticích.