Dne 26.7. proběhla na NAOK pravidelná kalibrace přístroje na měření koncentrací ECOC (elementární a organický uhlík). Tříbodovou kalibraci roztokem sacharózy provedl Dr. Saliou Mbengue.