Téma interního semináře Úseku kvality ovzduší specializovaného na aktivity v rámci projektu ACTRIS-CZ v roce 2023 bude SPOLUPRÁCE.

Plenární prednášku prosloví Doc. RNDr. Tomáš Navrátil, Ph.D.

Doc. RNDr. Tomáš Navrátil, Ph.D. pracuje  v Geologickém ústavu AV ČR, kde se věnuje environmentální geochemii, biogeochemii prvků v lesních ekosystémech a dynamice kontaminantů v životním prostředí. V současnosti se soustředí na výzkum dynamiky rtuti v životním prostředí. Společně s výzkumnou činností, publikováním článků a prací v terénu  přednáší na Přírodovědecké fakultě UK v Praze.

Termín: 1.–2. listopadu 2023

Místo: Váňův statek, Dubovice, Vysočina

 


Informace budou průběžně doplňovány. Dotazy na seminář můžete již nyní směřovat na kosetice@chmi.cz.