ČHMÚ – Český hydrometeorologický ústav

Měření kvality ovzduší a meteorologických parametrů
Odpovědná osoba: Mgr. Adéla Holubová Šmejkalová, Ph.D.
+420565498015
adela.holubova@chmi.cz

ÚCHP – Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.

Speciální aerosolová měření
Ing. Vladimír Ždímal, Ph.D.
zdimal@icpf.cas.cz

ÚVGZ – Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

Měření skleníhových plynů a meteorologických parametrů na atmosférickém stožáru, vybraná aerosolová měření
RNDr. Roman Prokeš, Ph.D.
prokes.r@czechglobe.cz

Masarykova univerzita – Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí

Měření persistentních organických látek
prof. RNDr. Jana.Klánová, Ph.D.
jana.klanova@recetox.muni.cz

Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.

Měření interakce aerosolů s oblaky
RNDr. Pavel Sedlák, CSc.
sedlak@ufa.cas.cz

Organizační struktura projektu ACTRIS-CZ