Observatoř Košetice je krom pracoviště úseku Ochrany čistoty ovzduší  současně profesionální meteorologickou stanicí. V rámci profesionální meteorologické sítě provádíme měření široké škály meteorologických prvků.

Synoptické měření zahrnuje následující veličiny: teplota vzduchu, tlak vzduchu, tlak par,  vlhkost vzduchu, teplota rosného bodu, rychlost a směr větru, úhrn a druh srážek, délka slunečního svitu, dohlednost, stav a průběh počasí, oblačnost – druh, stupeň pokrytí oblačnosti,  teplota půdy (hloubky 5, 10, 20, 50, 100 cm), vlhkost půdy (hloubky 7, 25 a 75 cm), výpar, výška nového sněhu; maximální, minimální a přízemní teplota. Tyto hodnoty jsou odesílány každou hodinu do Centrálního prognózního pracoviště v Praze a slouží jako podklady pro předpověď počasí.

Klimatologické měření má nižší rozsah měřených prvků: teplota vzduchu, tlak vzduchu, vlhkost vzduchu, rychlost a směr větru, úhrn srážek, délka slunečního svitu, dohlednost, oblačnost – druh, stupeň pokrytí oblačnosti,  teplota půdy (hloubky 5,10, 20, 50 a 100 cm), výška nového sněhu, výpar. Hodnoty jsou měřeny v klimatologických termínech 7, 14 a 21 h.

Obr.1 Přehled automatizovaných stanic s kontinuální obsluhou profesionálního meteorologa.Červené čtverce označují automatické meteorologické stanice. Obsluhu zabezpečuje profesionální meteorolog, provoz zajišťuje odbor profesionální staniční sítě (OPSS), odbor letecké meteorologie (OLM) ČHMÚ v Praze, nebo jsou pod správou Armády ČR (A ČR) či Ústavem fyziky atmosféry (ÚFA AV ČR). Hlavním úkolem jsou synoptická měření a pozorování, která jsou posílána každou hodinu ve zprávě SYNOP do centra Praha-Komořany. Součástí měření jsou i klimatologická pozorování.Světle červené čtverce označují automatizované stanice kombinovaného typu. Obsluha na stanicích je prováděna profesionálním meteorologem v rámci odboru profesionální staniční sítě ve stanovených denních hodinách. Hlavním úkolem jsou synoptická měření a pozorování, která jsou posílána každou hodinu ve zprávě SYNOP do centra Praha-Komořany. Součástí měření jsou i klimatologická pozorování. Zdroj:www.chmi.cz

Postavení meteorologické stanice Košetice v rámci ČR​

Teplota vzduchu

Průměrná roční teplota vzduchu zaznamenaná v roce 2019 na stanici Košetice byla 9,4 °C, tedy o 1,5 °C vyšší než průměrná roční teplota vzduchu zaznamená v letech 1988–2010 (7,9 °C). Nejnižší průměrná roční teplota vzduchu  byla naměřena v roce 1996 (6,0 °C). Naopak nejvyšší průměrná roční teplota vzduchu byla zaznamenána na stanici Košetice v letech 2014 a 2018 (9,5° C).

Celorepublikový roční průměr teploty vzduchu činil v roce 2019 9,5  °C, což je o 1,6 °C méně v porovnání s  dlouhodobým normálem z let 1981–2010, který je 7,9 °C. Pro oblast Vysočiny byl celoroční průměr teploty vzduchu pro rok 2019 9,1 °C a dlouhodobý průměr je pro tuto oblast 7,4 °C

Srážky

V roce 2019 byl na stanici Košetice zaznamenán celkový roční úhrn srážek 630,6 mm. Průměrné celkové srážkové úhrny zaznamenané na stanici Košetice v letech 1988–2010 činí  640,5 mm a jsou mírně nad celorepublikovým dlouhodobým srážkovým normálem z let 1981–2010 (634 mm). Srážkově nejchudší byl rok 2003, kdy celkový roční úhrn srážek na stanici Košetice činil pouze 473,3 mm, srážkově nejbohatší byl rok 2010 s úhrnem 878,3 mm.

Sníh

V roce 2019 byla maximální výška sněhu 16 cm a průměrná výška sněhu v tomto roce byla 6,5 cm. Nejvyšší zaznamenaná výška sněhu 49 cm byla změřena v roce 2006.

Jevy – mlhy a bouřky

Nejčastěji se na stanici Košetice vyskytují mlhy v říjnu a listopadu (průměrně přes 6 dní v měsíci). Největší množství bouřek se vyskytuje červnu a červenci (průměrně 3,5 dne v měsíci).

Vítr

Pro stanici Košetice je charakteristický dominantní západní směr větru, stejně jako u dalších stanic např. Tušimice, Kocelovice, Kostelní Myslová, Milešovka a Hradec Králové.  V ČR nalezneme stanice, jejichž převládající směr větru je jihozápadní (např. Cheb, Plzeň-Dobřany, Churáňov, Praha-Ruzyně, Ostrava-Mošnov), severní (Krnov) či jižní (Svratouch).

Zdroj: ČHMÚ; TOLASZ, Radim, et al. Atlas podnebí Česka. Prague: ČHMÚ, UPOL, 2007