Kompletní meřící program je k dispozici ZDE.

Aktuální hodnoty měřené na profesionální meteorologické stanici společně s 96-hodinovými průměry  jsou k dispozici zde.

Aktuální hodnoty koncentrací znečišťujících látek měřené v rámci Státní sítě imisního monitoringu jsou k dispozici zde.

Dlouhodobé meteorologické charakteristiky  jsou k dispozici zde.