Příhradový kotvený stožár je vysoký 250 m a jedná se tak o nejvyšší stavbu v ČR vybudovanou speciálně pro vědecké účely a zároveň nejvyšší stavbu, která na našem území vznikla po roce 1989.

Konstrukce včetně kotvících lan váží 150 tun a její základnu tvoří trojúhelník o stranách délky 2,6 m. Celková délka kotvících lan je 2600m a celková délka trubek 4000 m.

Měřící vybavení je umístěno v klimatizovaných boxech na platformách v několika výškových úrovních, v technologických kontejnerech u paty stožáru a ve dvou menších kontejnerech zavěšených ve výšce 230 m. Dopravu obsluhy a materiálu až do výšky 230 m umožňuje výtah s pohonem nezávislým na napájení stanice.

Elektrická síť je zálohována dieselagregátem. Po celé výšce stožáru je rozvedená 1Gb datová síť optickými kabely. Prostřednictvím internetového připojení je možný automatický přenos dat a dálková správa instalovaného zařízení.