Instalace základního přístrojového vybavení na stanici a vysoký stožár probíhala převážně v období podzim 2012 až prosinec 2014. Měřící technika se stále rozšiřuje v závislosti na aktuálně zkoumaných vědeckých otázkách. Velké rozšíření měření ve spolupráci s ÚCHP je plánované na období po roce 2020.