Data pořízená na infrastruktuře jsou v rámci zapojení do mezinárodních projektů a programů pravidelně posílána do několika databází. Využitelnost dat podléhá pravidlům jednotlivých datových center.

Data z VI ACTRIS -CZ jsou dostupná v např. těchto databázích: 

Genasis

GENASIS (Global ENvironmental ASsessment Information System), Globální informační systém pro hodnocení životního prostředí, poskytuje přehledné informace o kontaminaci životního prostředí chemickými látkami, zejména perzistentními organickými polutanty (POPs).

EBAS

EBAS je databáze s naměřenými hodnotami chemického složení atmosféry a jejích fyzických vlastností.
Databáze EBAS sdružuje data z projektů a programů EMEP, ACTRIS a GAW.

Data jsou dále posílána do databází:

  • IM database (program ICP-IM)
  • ISKO (Informační systém kvality ovzduší ČHMÚ),
  • WDCGG (World Data Centre for Greenhouse Gases)