Proběhl odběr vzorků BVOC pomocí denuderu. Měření probíhalo po dobu 2 dní a přinese nám informace o aktuálních koncentracích BVOC především monoterpenů.