ACTRIS CZ podporuje mladé vědce a studenty VŠ prostřednictvím realizace odborných stáží. Studentka Karlovy Univerzity Gabriela Horáková provedla zpracování dat z malého lesního povodí.  Cílem práce bylo zhodnotit vliv proběhlého odlesnění na tok látek v povodí. Každý den v tomto povodí prováděla několik měření, které následně vyhodnotila.