Instalace nového vzorkovacího zařízení je velice náročná. Odborníci z ICOSu zkonstruovali tento robustní vzorkovací aparát pro 24 speciálních lahví. Všechny spoje a úchyty musí těsnit, aby byl odběr vzorků v požadované kvalitě. Vzorky vzduchu budou posílány do specializované laboratoře pro ověření výsledků měření na stožáru. Navíc bude měření rozšířeno o analýzu vybraných izotopů. Kolegy z CzechGlobu čeká několik hodin testování – modré podbarvení znamená testování těsnosti, zelená značí úspěch, červená upozorňuje na i tu nejmenší netěsnost v celé vzorkovací soustavě.