ACTRIS CZ přispívá k získávání cenných dat v rámci výzkumu vlivu znečištění ovzduší na plicní epitel. Fotografie mapují přípravu plicního epitelu na exponování venkovním vzduchem a syntetickým vzduchem, které v rámci Open Access probíhalo v termínu 3.8.-8.8.2023. O mimořádný výzkum pod vedením RNDr. Pavla Rössnera, Ph.D. z Ústavu experimentální medicíny AV ČR se zajímají také média.