Ve dnech 14. 12. a 15. 12. 2023 proběhl Výkonný Výbor (VV) projektu ACTRIS CZ. VV probíhal hybridní formou a účastnilo se ho 16 osob. Máme skvělý tým špičkových pracovníků. Jednotlivé zapojené subjekty formují celek, jehož význam přesahuje pouhý součet dílčích částí. Děkujeme všem za aktivní účast.